شرکت رزین فرم سازان با به کارگیری کادری مجرب و متخصص و با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه کنترل کیفیت و کمیت محصولات تولیدی، توانسته است پریفرم هایی با کیفیت مطلوب به بازارهای داخلی و خارجی ارائه نماید .

آزمون های فیزیکوشیمیایی صورت گرفته بر روی ماده اولیه و پریفرم:
اندازه گیری ضخامت-وزن-اندازه گیری انحراف پریفرم-تشخیص مناسب بودن بافت پریفرم-شیارهای دور گردن بطری –خاکستر- PH-رنگ- بو و انحلال پذیری و همچنین انجام آزمون های ویسکوزیته-مهاجرت-استخراج و فلزات سنگین.