• 4175
  • 220 مرتبه
  • 07 شهریور 1400

آغاز واکسیناسیون کارگران هفت شهرک صنعتی اطراف مشهد

آغاز واکسیناسیون کارگران هفت شهرک صنعتی اطراف مشهد

   به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: کارگران هفت شهرک صنعتی اطراف مشهد براساس فهرست بیمه‌ای کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی، معرفی شده و واکسن کرونا دریافت می‌کنند.

   امیرمهدی مرادی افزود: هزینه دریافت واکسن برای تمامی کارگران شهرک‌های صنعتی رایگان است و هیچ هزینه‌ای از این بابت به کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی تحمیل نمی‌شود.

   وی گفت: پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر، شهرک صنعتی کاویان، شهرک صنعتی چناران، شهرک فناوری صنایع غذایی و شهرک صنعتی کلات در اطراف مشهد قرار دارند.

در همین راستا کارگران شاغل در شرکت رزین فرم سازان به شرکت محترم شهرک صنعتی چناران معرفی شده و در حال دریافت واکسن می باشند.