• 4174
  • 499 مرتبه
  • 02 اردیبهشت 1400

چرا ظروف بسته بندی پلاستیکی از شیشه ای بهترند؟

چرا ظروف بسته بندی پلاستیکی از شیشه ای بهترند؟

    اگر بخواهیم از نگاه زیست محیطی به بسته بندی شیشه ای و بسته بندی پلاستیکی نگاه کنیم، بیشتر مردم به
علت خصوصیات شیشه فکر میکنند این بسته بندی پایدارتر است. از طرفی پلاستیک هم طرفداران خودش را
دارد که باور دارند پلاستیک یک محصول پایدار است. بزرگترین دلیلی که هر دو میتوانند با محیط زیست
سازگار باشند این است که قابلیت بازیافت شدن دارند. البته شیشه بعد از بازیافت شدن فقط تبدیل به شیشه
میشود به همین دلیل محدودیت دارد. ازآنجاییکه بعد از بازیافت شدن پلاستیک شکل و خواص خودش را از
دست میدهد میتواند به انواع محصولات بازیافت شود بهتر است.
معایب بسته بندی شیشه ای:
بااینکه از بسته بندی شیشه ای در سوپر مارکت ها و مغازههای مختلف برای بسته بندی های غذایی مثل
آبمیوه، روغن، ادویه و غیره استفاده میشود اما وقتی به بسته بندی درازمدت میرسد، محدودیتهایی دارد. در
ادامه به چند مورد از معایب بسته بندی شیشه ای اشاره میکنیم.
وزن:
قبل از هر چیزی باید در مورد این صحبت کنیم که شیشه سنگینتر از پلاستیک است. این به این معنی است
که حملونقل و توزیع توسط تولیدکنندهها زمان و انرژی بیشتری میخواهد. همینطور مصرفکنندههایی که
باید محصول را تا خانه ببرند ممکن است ترجیح بدهند یک محصول سبکتر را انتخاب کنند.
شکننده بودن:
وقتی صحبت به ظروف شیشه ای میرسد، شکننده بودن مسئلهای بسیار جدی است. همهی ما از سنین پایین
یاد گرفتیم که باید در کنار ظروف شیشه ای حواسمان را جمع کنید چون بهراحتی میشکنند و ممکن است
کسی آسیب ببیند. از طرفی شیشه سرسریتر از پلاستیک است که این شانس افتادن و شکستنش را بیشتر
میکند.


خطرناک بودن:
در مقایسه با انواع دیگر بسته بندی ها شکستن شیشه بسیار خطرناکتر است. تکههای شکسته بسته بندی های
شیشه ای ممکن است باعث پاره شدن پوست و آسیبهای خطرناکتری شود. این مسئله برای افرادی که در
کارخانه های شیشه سازی کار میکنند یا بسته بندی های شیشه ای را جا به جا میکنند میتواند بسیار
آسیبزننده باشد.
بسته بندی پلاستیکی:
ازآنجاییکه در این مقاله در حال مقایسهی بسته بندی پلاستیکی و شیشه ای هستیم و تا اینجا مزیتهای بسته
بندی پلاستیکی بیشتر بودهاند در ادامه سه نوع متداول بسته بندی پلاستیکی را معرفی میکنیم. البته بسته
بندی پلاستیکی در شکلهای بسیار متنوعی تولید میشود به همین دلیل برای بسته بندی محصولات بسیار
متفاوت استفاده میشود.
جعبه های پلاستیکی:
برخلاف جعبه های کاغذی، ظروف پلاستیکی بهراحتی با آب و گرما آسیب نمیبینند. علاوه بر این، بسته بندی
های پلاستیکی تا وقتی درشان باز نشود هیچ اکسیژنی را راه نمیدهند این خاصیت به تازه ماندن هر چیزی که
داخلشان است کمک میکند و مردم میتوانند با بدون نگرانی از فاسدشدن در تعداد زیاد این محصولات را
خریداری کنند. در آخر بسته بندی پلاستیکی شفاف یکی از قابلیتهایی است که کارخانهها استفاده میکنند تا
محصولات را به مشتری نشان دهند و مجبور به هزینهی اضافی روی چاپ اطلاعات موردنیاز نباشد.


بطری های پلاستیکی:
بطری های پلاستیکی از رزین پلیمر ساخته میشوند که شبیه به پلی استر است و برای بسته بندی آب و
مایعات استفاده میشود. یکی از دلایلی که برای مایعات از بطری پلاستیکی استفاده میشود سبکوزن بودن آن
است که حملونقل آنها را آسانتر میکند. پلاستیک بسیار محکم و بادوام است برای همین بطری های
پلاستیکی در صورت افتادن آسیبی نمیبینند. در آخر بسته بندی های پلاستیکی عایق حرارتی خیلی خوبی
هستند که باعث میشوند مایعات داخل بطری های پلاستیکی بهتر از بسته بندی های دیگر دمای خودشان را
نگهدارند.


ظروف بسته بندی پلاستیکی:
احتمالاً همهی ما تجربهی باز کردن یخچال و مواجهشدن با یک بوی بد را داشتهایم. بویی که ناشی از یک
محصول غذایی فاسد شده بود. یکی از مزیتهای بسته بندی های باکیفیت پلاستیکی این است که حتی در
مواقع فاسدشدن غذا، همهچیز داخل همان بسته بندی باقی میماند. نهتنها در زمان فاسدشدن، بلکه بسته بندی
پلاستیکی میتواند طعم و بوی محصولات را در خودش نگه دارد تا بوی مواردی مثل ادویه کاری یا رب
گوجهفرنگی کل خانه را برندارد. علاوه بر محافظت و تازه نگهداشتن غذا بسته بندی های پلاستیکی میتوانند
فریز شوند و اکثر آنها قابل ماکرویو شدن هستند و این یک مزیت بسیار کاربردی است.