• 4169
  • 352 مرتبه
  • 28 فروردین 1400

پلیمر چیست؟

پلیمر چیست؟

-بسته بندی جز لازم و ضروری زندگی مدرن است، هر چه یک کشور صنعتی تر و مدرن تر باشد به همان نسبت اهمیت و گستردگی کالاهایی که دارای بسته بندی هستند نیز بیشتر است.

 

-انواع بسته بندی :

1-پلیمرها 2-فلزات 3-کاغذ و مقوا 4-شیشه 5-چوب 6-ورقه ها

 

 

 

 

 

-پلیمرها:

پلیمرها مولکول های بزرگی هستند که از اتصال تعداد بسیاری مولکول بسیار کوچکتر ساخته شده اند. مولکول های کوچکی که مولکول پلیمر را بوجود می آورند مونومر نامیده می شوند و واکنشی که طی آن اتصال این مولکول ها بهم انجام می شود پلیمریزاسیون است. در یک مولکول پلیمر صدها هزاران و دهها هزار و حتی تعداد زیادتری از مولکول ها را می توان یافت که بهم متصل شده اند.

 

-پلیمرها از نظر خواص 3 دسته هستند: ترموپلاست ها (گرما نرم)، ترموست ها (گرما سخت)، الاستومرها

اغلب پلیمرهایی که در بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند ترموپلاست ها هستند که با افزایش دما نرم شده و با خنک شدن به سختی اولیه شان برمی گردند.