02 اردیبهشت 1400 نویسنده : مدیر سایت
987 0

چرا ظروف بسته بندی پلاستیکی از شیشه ای بهترند؟ ویژه

اگر بخواهیم از نگاه زیست محیطی به بسته بندی شیشه ای و بسته بندی پلاستیکی نگاه کنیم، بیشتر مردم به علت خصوصیات شیشه فکر میکنند این بسته بندی پایدارتر است. از طرفی پلاستیک هم....

02 اردیبهشت 1400 نویسنده : مدیر سایت
897 0

پریفرم چیست؟ ویژه

فرآیند تولید بطری PET شامل دو مرحله است، ابتدا پریفرم توسط تزریق مذاب PET کریستاله در قالب تولید شده و در مرحله ی بعد PET آمورف (پریفرم) قالب­ گیری و دمیده می­ شود...

01 اردیبهشت 1400 نویسنده : مدیر سایت
1269 0

معنی علائم و اعداد بازیافت روی محصولات ویژه

اگر با دقت به بطری ها، ظروف و بسته بندی های پلاستیک نگاه کنید متوجه وجود یک علامت مثلثی شکل (که با سه فلش انحنا دار ترسیم گردیده)، به همراه عددی داخل و یا حروفی در زیر آن خواهید شد...

28 فروردین 1400 نویسنده : مدیر سایت
732 0

پلیمر چیست؟ ویژه

پلیمرها مولکول های بزرگی هستند که از اتصال تعداد بسیاری مولکول بسیار کوچکتر ساخته شده اند. مولکول های کوچکی که ...